Windows administrátor

Kurz je určený každému, kto má záujem naučiť sa administrovať operačný systém Windows. Za 8 pracovných dní s Vami náš skúsený lektor prejde nasledovné témy:
- inštalácia a konfigurácia Windows Server,
- virtualizácia,
- Networking,
- vzdialený prístup - remote access,
- Active Directory,
- Scripting,
- Powershell.

Trvanie: 64 hodín (45 min), 8 pracovných dní

Termín kurzu: 28. 06. 2022

Cena: 590,-€ s programom KOMPAS+ (čiže preplatený cez ÚPSVaR) - ZADARMO!!

Vyučuje sa v čase od 9.00 do 16.00.

Popri odbornom výklade sa naučíte veľa o konkrétnej práci windows administrátora, keďže náš lektor je človek s viacročnou praxou práve na tejto pozícii.
Po skončení kurzu máte veľkú šancu zamestnať sa ako Windows administrátor v spoločnostiach ako GlobalLogic, Ness, Deutche Telekom IT Solutions, a i.

Kurz je realizovaný online, prostredníctvom programu Skype. Kurz nie je vopred nahratý, ale sa odohráva v reálnom čase za prítomnosti certifikovaného lektora.
Pre otvorenie kurzu sú potrební minimálne 3 účastníci, pre komfortnú výučbu a čas venovať sa každému účastníkovi, je maximálny počet obmedzený na 7.
Pre úspešné vzdelávanie sa na tomto kurze účastník potrebuje: počítač s operačným systémom Windows 8.1, 10 alebo 11, procesor aspoň i5, min. 8 GB RAM, program Skype a slúchadlá s mikrofónom.

Projektový manažment - tvorba grantových žiadostí

Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú záujem rozšíriť si znalosti z projektového manažmentu a naučiť sa písať kvalitné žiadosti o grant. Cieľom kurzu je získať prehľad o  projektovom cykle, naučiť sa nastaviť jasne definované, dosiahnuteľné ciele a nadobudnúť vedomosti o projektovom riadení.

Trvanie: 6 hodín (45 min)

Cena: 99,-€

Účastník sa naučí:
- ako a kde hľadať grantové výzvy,
- orientovať v terminológii,
- porozumieť projektovému cyklu,
- pretaviť projektový zámer do kvalitne popísanej grantovej žiadosti,
- formulovať ciele pomocou metodiky SMART,
- používať Bloomovu taxonómiu,
- realisticky pripraviť harmonogram projektu,
- čo je Ganttov diagram,
- stanoviť merateľné ukazovatele,
- rozdiel medzi výsledkami a výstupmi projektu,
- metódy evaluácie,
- nastaviť risk manažment,
- vhodne zvoliť kanály na šírenie výsledkov projektu.
Kurz nie je len teoretický, ale jeho súčasťou sú aj praktické cvičenia a ukážky.

Kurz je realizovaný online, prostredníctvom programu Skype (súčasťou kurzu je aj inštruktáž používania tohto programu). V prípade záujmu je možné kurz realizovať aj prezenčne (v závislosti od pandemickej situácie).
Kurz nie je vopred nahratý, ale sa odohráva v reálnom čase za prítomnosti certifikovaného lektora.

Kurz otvárame priebežne, podľa záujmu, pričom termín začiatku je možné s účastníkmi dohodnúť. Minimálny počet účastníkov je 3.

Špecialista administratívy

Hľadáte si zamestnanie v administratíve? Tento kurz je teda určený práve Vám!
Pomôžeme Vám zopakovať si základné kancelárske programy od spoločnosti Microsoft - Word, Excel, Powerpoint, Outlook. Taktiež sa pozrieme na Pravidlá písania a úpravy písomností podľa normy STN 01 6910.

Trvanie: 80 hodín (45 min) - 10 pracovných dní

Termín kurzu: 27. 06. 2022

Cena: 550,-€, s programom KOMPAS+ (čiže preplatený cez ÚPSVaR) - ZADARMO!!

Vyučuje sa v čase od 9.00 do 16.00.


Obsah kurzu:
- WORD: štýly a šablóny, tvorba hlavičky, hromadná korešpondencia, tlač do virtuálnej tlačiarne - pdf,
- EXCEL: vytváranie tabuliek, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky,
- POWERPOINT: tvorba prezentácií, animácie a prechody, vkladanie videí a zvukov,
- OUTLOOK: práca s e-mailovým klientom, formát pošty, skupinový e-mail, adresáre, práca s kalendárom,

- STN 01 6910: zvýrazňovanie častí textu, poštová adresa, odvolávacie údaje, vec, text listu, záverečný pozdrav.

Po skončení tohto kurzu budete v uvedených oblastiach pokročilí užívatelia.


Kurz je realizovaný online, prostredníctvom programu Skype (súčasťou kurzu je aj inštruktáž používania tohto programu). V prípade záujmu je možné kurz realizovať aj prezenčne (v závislosti od pandemickej situácie).

Kurz nie je vopred nahratý, ale sa odohráva v reálnom čase za prítomnosti certifikovaného lektora.


Kurz otvárame priebežne, podľa záujmu, pričom termín začiatku je možné s účastníkmi dohodnúť. Minimálny počet účastníkov je 3.


Pre úspešné vzdelávanie sa na tomto kurze potrebuje účastník: vlastný počítač s operačným systémom Windows 8.1, 10 alebo 11 (vysvetlíme kde si to viete v počítači nájsť), balík programov Microsoft Office, program Skype (vysvetlíme ako si ho môžete stiahnuť) a slúchadlá s mikrofónom.

© 2022 Agentúra WEBX. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky